U.F.S.A. Nieuwsbrief

 

ufsa-003

Wat is de UFSA? Het staat voor United Fastpitch Softball Academies en daarmee is de lading precies gedekt. Deze samenwerkende organisaties zijn academies en/of andere initiatieven voor de promotie van fastpitch softball en het opleiden van jonge speelsters. Vanuit de UFSA wordt enerzijds met combinatieteams deelgenomen aan toernooien en anderzijds EVENTS georganiseerd.  Op dit moment gaat het om:

 • De Rebels (Noord Holland e.o.)
 • De Blue Angels (Zuid Holland e.o.)
 • De Bandits (het Zuiden)
 • De Mustangs (Enschede/Apeldoorn-combinatie)
 • Stichting DINO (het Noorden)
 • De Vlaamse Liga
 • Vipers MNL (’t Gooi en Almere)(*)
 • USA (Utrecht e.o.)(*)

(*) deze organisaties zijn in gesprek over verdere samenwerking.

Ambitie

De UFSA positioneert zich nadrukkelijk naast en in aanvulling op de reguliere (jeugd)competities en is bedoeld om jonge speelsters met voldoende motivatie extra mogelijkheden bieden zich te ontwikkelen. Dit doen wij door het op een zo hoog mogelijk niveau aanbieden van extra trainingen en speelmomenten (Events). In samenwerking met verenigingen en nationale selecties wordt getracht een zo evenwichtig mogelijk opleidingsprogramma te garanderen. Dit biedt tevens de mogelijkheid om verenigingen te ondersteunen (kader- en officialontwikkeling).

Route

Om dit te bereiken worden er in diverse regio’s initiatieven ontwikkeld (Softball Academies) en organiseren zij gezamenlijk z.g. EVENTS (wedstrijdmomenten) gedurende de zomer– en winterperiode.

De initiatieven zoals die zich nu aandienen bevinden zich nog in verschillende ontwikkelingsstadia en ook elk initiatief kent een aantal specifieke kenmerken (“couleur locale”). Het zijn en blijven zelfstandige stichtingen die zich verbinden aan de ontwikkeling in de eigen regio. Dat levert ervaringen op die we in de komende jaren kunnen benutten om de initiatieven verder uit te bouwen.

De basis wordt gevormd door een afspraken die voor seizoen 2017 van kracht zullen zijn en betrekking hebben op de data (EVENTS), de wijze waarop teams voor de EVENTS (kunnen) worden samengesteld, de communicatie (speelsters/verenigingen) en de wijze waarop coaches betrokken (kunnen) worden.

De procedure van samenstelling combinatieteams wordt per toernooi of EVENT bepaald. Dit kunnen regiogebonden teams zijn, maar ook teams die door middel van het draftsysteem worden samengesteld.

Seizoen 2017

 • Voor de EVENTS kunnen alle, bij de initiatieven aangesloten speelsters/deelneemsters zich aanmelden voor deelname. Elk initiatief informeert haar eigen regio. De richtlijn zijn leeftijdsgroepen U17 en U14, maar het aanbod van deelneemsters bepaalt de uiteindelijke opzet (voor het meest doeltreffende resultaat).
 • Aanmelding voor outdoor-EVENTS (zomer 2017) geschiedt via een centraal online inschrijfformulier, wat gekoppeld zal worden achter het domein ufsa.nl.
 • Er worden flyers beschikbaar gesteld aan elk initiatief, welke op de eigen (regio) facebook pagina kan worden gedeeld. We sluiten niet uit dat In een later stadium een centrale facebook- pagina wordt geopend. Vooralsnog blijven  de regio’s zelf verantwoordelijk voor de invulling van de informatie naar speelsters en verenigingen. Wij hechten grote waarde aan een goed en intensief contact binnen de regio’s tussen alle betrokken.

 

 

 

 ufsa-001

 

INDOOR

 Demonstratietoernooi DINO in Veendam

5 februari 2017

Naast “De Meiden van het Noorden” zullen we met minimaal twee teams deelnemen.

 Extra Time Tournament (Hoboken, Belgie)

11 maart 2017

OUTDOOR

Op de volgende data zullen EVENTS worden georganiseerd, welke volgens diverse indelingsvormen worden ingericht. De deelneemsters spelen minimaal eens tegen elkaar als regionaal initiatief, maar ook zeker meerdere malen in samengestelde en/of gedrafte teams. De exacte opzet wordt in een later stadium nog  bepaald, waarbij alle facetten van effectief opleiden naar voren komen.

Elk event dient te worden gehost door een vereniging met een minimum van twee beschikbare softballvelden, waarbij de voorkeur (mits haalbaar) vanzelfsprekend uitgaat naar spreiding over de betrokken regio’s.

De initiatieven leveren de coaching voor de teams, waarbij dit de vaste technische stafleden en/of betrokken topsportspeelsters uit Golden- of Silver League kunnen zijn.

EVENTS:

 • 22 april
 • 20 mei
 • 10 juni
 •  1 juli
 • 26 augustus
 • 17 september

Deelname aan een toernooi in Enschede op 21 t/m 23 juli (Tex Town Tigers Cup): de mogelijkheid om deel te nemen worden onderzocht.

 Dit zijn events die niet door de UFSA worden georganiseerd, maar waaraan we wel onze deelname hebben toegezegd.

ufsa-002

INDOOR

 BATC Winterdeditie (Eindhoven)

Is inmiddels op 28 & 29 december 2016 gespeeld. Een groot succes in een schitterende omgeving (Sportcentrum Eindhoven). Onder leiding en verantwoordelijkheid van de uitstekende BATC-organisatie.

 

The Cup 2017 (Schiedam)

14 & 15 januari 2017

Aan dit toernooi zullen Rebels, Bandits en Blue Angels met een gezamenlijk team van speelsters vanaf geboortejaar 2000 (of 1999) deelnemen. Dit team is inmiddels samengesteld, ingedeeld in poule D met als tegenstanders TTH, Great Britain en Arsenal United (USA). Coaches: Mireille Gillard, Ilja Hardewijn en Jennifer van der Zande. Teambegeleiding Fred Remmers.

 De Nieuwe Erf Tournament (Tilburg)

4 & 5 maart 2017

De toernooiorganisatie heeft de regio’s gevraagd teams samen te stellen om deel te nemen. Elke regio zal een eigen team of teams formeren. Informatie volgt dus via de eigen regiokanalen.

Het wordt  een mooi softbalseizoen 2017, waarin we veel te bieden hebben aan de speelsters die hun softbalkwaliteiten verder willen ontwikkelen. Met deze aanpak leggen we tevens de basis voor de bondscoaches die de verantwoordelijkheid dragen voor de samenstelling van de nationale selecties, met name TTH, U20 en U17. Zodra we meer informatie krijgen over de aanpak bij de nationale selecties zullen we daarover in gesprek gaan.

Wat betreft de EVENTS is er een start gemaakt met een overleg met de KNBSB, met name met CompetitieZaken en de mensen die zich bezig houden met de versterking van de basis.

De UFSA stelt zich nadrukkelijk ook ten doel een essentiële bijdrage te leveren aan de verbreding van de basis en de versterking van de instroom.

Met de beste wensen voor 2017 voor u allen.

Contact

Uiteraard mogelijk via de contactpersonen in de eigen regio.

Landelijk:

Martijn Teuben

martijn@topsoftball.nl  of

Fred Remmers

f.remmers@hetnet.nl